Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Οι υποψήφιοι των σχολών αυτών καλούνται να συμπληρώσουν ένα σύνολο μορίων μέσα από δύο διαφορετικά είδη εξετάσεων: τις γραπτές (στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα), συν τον προφορικό βαθμό και τις αθλητικές, σε τρία αγωνίσματα.

Το σημαντικό είναι ότι η επιτυχία των υποψηφίων εξαρτάται από τα μόρια που συλλέγουν στο σύνολο των εξετάσεων. Όσο υψηλότερη λοιπόν, είναι η βαθμολογία στα Αγωνίσματα, τόσο χαμηλότερη μπορεί να είναι στα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Με το νέο εισαγωγικό σύστημα, εισάγονται στα ΑΕΙ οι υποψήφιοι με βαθμό πρόσβασης 10.

Κατά παρέκκλιση στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. εισάγεται και ο υποψήφιος που έχει βαθμό πρόσβασης κάτω από 10, αρκεί το σύνολο των μορίων που έχει συλλέξει από γραπτά συν αγωνίσματα, να είναι 12.000 μόρια. Για παράδειγμα αν ένας υποψήφιος έχει 8.500 μόρια από τα γραπτά και 3.500 μόρια από τα αγωνίσματα εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Αγωνίσματα

Τα εξεταζόμενα αγωνίσματα είναι τέσσερα. Ο κάθε υποψήφιος επιλέγει και εξετάζεται στα τρία από τα τέσσερα. Στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος, οι υποψήφιοι δικαιούνται 3 προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη.